skip to Main Content
Overgangsjaar

Overgangsjaar

Eind april nam de algemene vergadering van de BEZ een belangrijke beslissing: ze aanvaardde de voorgestelde nieuwe visie : “We zien een florerende beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus over heel België”.

Het is goed om een duidelijke visie te hebben – om te weten waar je als organisatie voor gaat! Maar verandering komt niet vanzelf, een schip dat een bepaalde kant opvaart, wil die kant op blijven varen. Daarom heeft de algemene vergadering een nieuw bestuur aangesteld die deze overgang moet leiden. Ze stelden Kurt Maeyens (voorzitter), Eric Zander, Henk van Dorp en Willy Fraipont uit hun midden aan maar ook de voorzitter van Stichting BEZ / Onze Hoop (Nederlandse afdeling van de BEZ), Kees van Velzen, Jan Wisse die voorheen bij OM werkzaam was en Peter Hartman als verantwoordelijke van de administratie. Met dit team hebben we jaren aan missionaire en leiderschap ervaring vanuitheel België maar ook internationaal vertegenwoordigd en we hopen daarmee een vlotte overgang te bewerkstelligen.

We zullen beginnen met in kaart te brengen waar iedereen zich, ten opzichte van de nieuwe visie, bevindt, waarna we een stappenplan gaan maken voor elke medewerker en elke bediening om in lijn te komen met de nieuwe visie. We gaan elk onderdeel van de BEZ onder de loep nemen om te evalueren of dit nog binnen de BEZ past, zo ja dan moet het afgestemd worden op de nieuwe visie, zo nee dan gaan we in een traject waar een bediening zelfstandig wordt of overgedragen wordt aan partners. Daarna gaan we duidelijk op lijn stellen hoe we ons werk gaan evalueren – we willen weten en meten hoe goed we bezig zijn zodat we telkens ons werk weer kunnen afstellen op een wereld die in een sneltreinvaart verandert. Uiteindelijk zullen we ook naar een nieuwe structuur kijken om te zorgen dat de structuur zo slank mogelijk is en toch optimaal het werk ondersteunt.

Het is ons verlangen dat we na deze overgangsperiode een organisatie zijn die op een duidelijke en relevante manier bezig is met de Grote Opdracht. Zodat we weer een duidelijk signaal laten horen dat er zowel nood is als mogelijkheden zijn om met het Evangelie aan de slag te gaan in België. We hopen een nieuwe generatie werkers aan te trekken, Belgen alsook mensen uit het buitenland die duidelijk zien wat voor verschil ze kunnen maken voor het Evangelie. We hopen bruggen te slaan naar vele anderen: organisaties, kerken en individuen om de handen in elkaar te slaan en zo met grotere effectiviteit bezig te zijn.

Bid jij met ons mee? Want uit eigen kracht zullen we dit zeker niet kunnen bewerken! Verandering is niet makkelijk, we willen duidelijk een doel voor ogen houden maar we willen ook mensen de tijd geven om zich deze visie eigen te maken.

Tekst: Jan Wisse

Back To Top