skip to Main Content

Waarom België?

West-Europa, waar het christendom zijn wortels heeft, is een van ‘s werelds armste zendingsvelden. België, het centrum van de Europese Unie en andere internationale instellingen, is hierin geen uitzondering. Economisch gezien is het land rijk, geniet van uitstekend onderwijs, een verregaand sociaal systeem en een gegarandeerd minimuminkomen voor elke burger. Religieus gezien is het een heel ander verhaal…

Op het einde van de 15de eeuw kende de Reformatie een doorbraak in België dat toen de zuidelijke helft van de Nederlanden vormde. Heel wat Belgen bekeerden zich tot het protestantisme. In Antwerpen werden bijbels gedrukt in verschillende volkstalen en verspreid over heel Europa. Maar de contrareformatie deed alles teniet. Tienduizenden gelovigen vluchtten naar het noorden. Voor diegenen die achterbleven werd met zware verdrukking hun terugkomst naar de katholieke kerk afgedwongen.. Tot het tweede Vaticaans concilie in 1962 was het 400 jaar lang verboden geweest om als gelovige zelf de Bijbel te lezen. De Kerk kende een grote invloed op de maatschappij en het individu, wat zich vandaag nog uit in tradities als doop, kerkelijk huwelijk,… Sinds het einde van de vorige eeuw verlaten meer en meer Belgen de kerk.

Kerk en staat zijn in ons land gescheiden, de laïcistische grondwet voorziet in vrijheid van godsdienst. De globalisatie heeft een boodschappenlijstje aan geloofsstrekkingen gecreëerd. Mensen kunnen als het ware de geloofswaarden en normen die hen aanstaan uit de winkelrekken plukken. Een spirituele ervaring is veel belangrijker geworden dan de inhoud ervan. Bovendien hebben de golven migranten uit Noord-Afrika het religieuze gezicht van een voorheen traditioneel katholiek België veranderd. Tegenwoordig is de islam de tweede grootste religie in ons land.

In deze grote spirituele Belgische supermarkt willen we getuigen van ons geloof en onze relatie met Jezus Christus. We willen dat anderen Hem ook persoonlijk leren kennen zodat ook zij samen met God hun leven kunnen voortzetten.

Back To Top