skip to Main Content

OVER ONS

De Belgische Evangelische Zending is een christelijke organisatie uit en voor België.

Sinds het ontstaan, bijna een eeuw geleden, is het de visie van de BEZ om iedereen in België met het Goede Nieuws te bereiken. Dat door het evangelie te brengen aan alle generaties en bevolkingsgroepen, gemeentes te stichten in iedere stad en dorp en de evangelische gemeenschap te inspireren.

Om dat te bereiken ontwikkelt de BEZ gemeentestichtingsstrategieën en eigentijdse middelen om het evangelie te verspreiden. Daarnaast distribueert ze de Bijbel en christelijke lectuur. De BEZ hecht waarde aan teamwerk, eenheid, flexibiliteit, een dienende houding, transparantie, toewijding, creativiteit en volharding.

Zendingsveld

Te midden van het postmoderne en ontkerkelijkte West-Europa vinden we het kleine België. De hoofdstad, Brussel, staat tevens bekend als hoofdstad van de Europese Unie, ook de NAVO is hier gehuisvest. Ondanks de grote materiële rijkdom is dit land geestelijk erg arm.

Onze geschiedenis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontmoet een Amerikaans echtpaar in de straten van Londen een aantal Belgische soldaten die aan het front in de Westhoek hadden gevochten. Ralph en Edith Norton deelden met hen het evangelie en velen kwamen tot geloof. Na de oorlog stak het koppel het Kanaal over en stichtte de Belgische Evangelische Zending in Brussel.

Structuur

Vlaamse, Franse, Nationale, Directie Raden, regionale groepen,… Ontdek de interne functionering van de BEZ.

Geloofsbelijdenis

Dit document onderschrijft de doctrine van de Belgische Evangelische Zending. Alles wat we als organisatie verkondigen en doen is gebaseerd op wat we in dit document staat.

Back To Top