skip to Main Content
Nieuwe Visie Voor De BEZ

Nieuwe visie voor de BEZ

“We willen als zendingsorganisatie mensen buiten de muren van de kerk bereiken”

België is veranderd. En daarom gooit de BEZ, een jaar voor de viering van het 100-jarig bestaan, het roer om. “Onze maatschappij is veranderd”, zegt Kurt Maeyens. “We moeten erkennen dat we in een post-christelijke cultuur leven. Mensen hebben niet langer een natuurlijke link met het christendom.” Ruim twee jaar geleden startte de BEZ een proces van reflectie en onderzoek, wat ertoe heeft geleid dat de BEZ nu nieuwe wegen inslaat met een benadering waarin al het werk van de BEZ moet voldoen aan vier kernwaarden. Eén van deze veranderingen zal zijn, dat we de mensen niet langer willen uitnodigen om naar een kerk te komen, maar ze op willen zoeken waar ze zijn. Een gesprek met Kurt Maeyens en Luc Salsac.

De nieuwe visie van de BEZ luidt: “We zien een florerende beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus over heel België”. Kurt en Luc zijn enthousiast over de nieuwe visie waar de BEZ mee naar buiten treedt. De BEZ keert ermee terug naar haar wortels, en kiest ervoor om volop een zendingsorganisatie te willen zijn.

“Toen ik enkele jaren geleden directeur werd van de Vlaamse kant van de BEZ”, zegt Kurt, “Wisten we eigenlijk niet langer hoe we België met het Evangelie moesten bereiken. We probeerden in stand te houden wat we hadden.” De BEZ heeft in de loop der jaren verschillende periodes gehad van groei, maar ook van stilstand. Met name in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw groeiden de gemeentes. Maar methoden die in deze jaren effectief waren, bleken niet langer te werken. Kurt gelooft niet dat de Belg per definitie niet meer met het Evangelie bereikt kan worden. “We probeerden altijd een link te leggen met de christelijke achtergrond van de mensen”, legt Kurt uit. “Maar omdat veel mensen geen katholieke wortels meer hebben en daardoor niet meer bekend zijn met het christendom, denken we dat mensen niet langer openstaan voor het Evangelie. Maar als je de moeite neemt een relatie met hen op te bouwen, is er veel interesse voor het Evangelie.”

Speciaal

“Door het strategietraject dat we vorig jaar hebben doorlopen ben ik overtuigd geraakt dat God een nieuw plan voor België heeft”, vertelt Kurt enthousiast. Het hele proces was heel speciaal en we merkten dat de Heilige Geest er doorheen werkte.”

“Ik wist niet wat ik van het hele proces moest verwachten”, vertelt Luc. “Ik vond het heel belangrijk dat we een aantal mensen van buiten de Zending hadden gevraagd om deel te nemen aan het proces. We hadden één cruciale meeting waar Filip De Cavel, Nat Winston en Eric Zander een presentatie deden. Filip legde uit waarom de vertrouwde aanpak in Vlaanderen vaak niet meer werkt, maar vertelde ook over nieuwe, aansprekende initiatieven. Nat deelde zijn ervaringen als pionier in Brussel en Eric vertelde over zijn ervaringen met L’Autre Rive. Eric liet zien hoe in alle drie de verhalen dezelfde principes naar voren kwamen. We werden geraakt door de verhalen die gedeeld werden.”

DNA

“De waarden die we uiteindelijk voor de Zending hebben gekozen, klonken door in alle verhalen”, vervolgt Luc. “Een van die waarden is ‘integratie’. Dat gaat erover dat je tussen de mensen bent, hen niet alleen maar uitnodigt, maar tussen hen leeft.” In de formulering van het dna van de BEZ, wordt het als volgt verwoordt: “De BEZ zet zich in om het Goede Nieuws van Jezus te integreren in de maatschappij, volgelingen van Jezus te maken en geïntegreerde, relevante gemeenschappen te ontwikkelen, in elke socio-culturele context en voor elke groep mensen, in België en daarbuiten.”

Kurt legt uit: “We willen in de eerste plaats focussen op hoe we een impact kunnen maken in de maatschappij en Christus uitdragen in de maatschappij”. De nieuwe benadering van de BEZ is een waardengerichte benadering. De BEZ heeft ervoor gekozen om vier waarden centraal te zetten. Deze waarden worden uitgedragen vanuit pioniersplekken of ‘communities’ (gemeenschappen). De vier waarden zijn ‘Integratie’, ‘community’ (gemeenschap), ‘Reis’ en ‘participatie’.

1/ Integratie

Luc werkt in Hannuit al een aantal jaren vanuit deze vier waarden. Luc legt uit: “Het is niet een houding van ons tegenover de wereld. We kiezen ervoor om tussen de mensen te zijn. Je realiseert je dat Jezus de hemel verliet om op aarde te komen, als mens om tussen de mensen te wonen. Als we niet tussen hen leven, wordt de kloof alleen maar groter.” Voor Luc betekende het heel concreet dat hij zich aansloot bij ‘Maison du coeur’, een lokale organisatie die uitreikt naar de armen. “Met twee andere vrijwilligers rij ik elke donderdagmorgen mee op een vrachtwagen om spullen te verhuizen. Ik ben dan tussen de mensen, mensen die ik anders nooit zou ontmoeten. Mensen met problemen met drugs, alcohol, mensen die in de gevangenis zitten en moeilijkheden in hun familie hebben. Ik heb veel van hen geleerd. Hoewel ik niet openlijk kan preken kan ik hen wel dienen. Als het mogelijk is praat ik ook over God. Ze respecteren me en soms stellen ze vragen. Op een donderdag kon ik niet komen, omdat ik naar het ziekenhuis moest gaan, terwijl mijn vrouw en kinderen in het buitenland waren. Ze boden me toen aan om te helpen met boodschappen doen. Soms leert dit werk me wat de kerk zou moeten zijn.”

2/ Reis

De waarde ‘Journey / Reis’ heeft voor Kurt een heel persoonlijke lading. Het laat zien dat we in België soms een lange weg met mensen moeten gaan. “Mijn dochter Liesbeth is onlangs getrouwd. Toen ze vijf was, raakte ze bevriend met Evelien, een meisje uit haar klas. Ze werden hartsvriendinnen. Zo nam Liesbeth haar ooit mee naar een christelijk kamp. Haar ouders kwamen op een gegeven moment bij ons op bezoek, en zo raakten wij met hen bevriend. Ze waren dankbaar voor de speciale vriendschap tussen onze dochters. Zo gingen we met hen op reis. Evelien was getuige bij het huwelijk van Liesbeth. Haar ouders hielpen met alle praktische voorbereidingen. Haar ouders waren zo blij met de dienst. Dat is voor mij het principe van samen op reis gaan, om je alledaagse leven openlijk te delen. Evelien is ook christen geworden. Maar dat hele proces heeft tien jaar geduurd.”

3/ Participatie

De waarde ‘participatie’ staat centraal in de samenkomsten van de gemeenschap die Luc leidt in Hannuit. “We gaan er met deze waarde vanuit dat de Heilige Geest tot iedereen spreekt. Natuurlijk zijn er mensen die dingen leiden, maar iedereen krijgt een kans om hun leven te delen, om te vertellen wat ze begrijpen of niet begrijpen. We sluiten de deur niet voor vragen die mensen hebben.” “Op een dag heb ik de mensen van ‘Maison du Coeur’ uitgenodigd voor onze dienst. Ik gaf ze de gelegenheid om iets te vertellen over hun werk. We hebben een slogan waar ik over sprak ‘Dynamisch geloof, radicale liefde, solide hoop’. Ik vroeg aan de mensen om een tekening te maken wat dat voor hen betekende. Mijn collega’s van ‘Maison du Coeur’ hadden bij geloof een vraagteken gemaakt. Maar over liefde hadden ze veel te vertellen. Dat is wat ze uitleven door het werk van de stichting. Ze voelden zich vrij om dat te kunnen zeggen en haakten zo aan.”

4/ Community

De vierde waarde is ‘community’ (gemeenschap). “Dat is meer dan een kerk”, merkt Luc op. “Het is een groep mensen. Er zijn allerlei soorten communities in de wereld, of ze nu voetballen, rugby spelen of samen gaan racefietsen. Als christenen moeten we deel uitmaken van dit soort gemeenschappen of ze zelf in gang zetten, om zo aanwezig te zijn. Het gaat er niet alleen maar om om kerken te stichten, maar aansluiting te zoeken bij de mensen vanuit hun interesses. Het cafe ‘Expressé’ in Charleroi bijvoorbeeld wordt een plek waar mensen kunnen komen, dat geleid wordt door christenen en zo ook Christus kunnen ervaren. Het gaat dus verder dan alleen het begrip dat we hebben van de kerk.”

We ronden het gesprek af en kijken naar de toekomst. Hoe zal de BEZ de komende jaren zich ontwikkelen volgens Luc en Kurt? “Ik hoop dat de BEZ een plek kan zijn waar mensen nieuwe ideeën kunnen uitproberen”, zegt Luc. “Dat we niet zeggen: ‘Dat heeft nooit gewerkt’, maar dat ook jonge mensen zich bij ons aansluiten en nieuwe groepen mensen kunnen bereiken.” “We willen niet alleen maar een organisatie zijn, maar een beweging, geleid door God”, vult Kurt hem aan. “Als we trouw aan Hem blijven, zullen we een impact maken. God heeft ons geroepen om tussen de mensen te leven en Christus uit te dragen. Ik hoop dat jongeren hierdoor geïnspireerd zullen worden. Dat ze deel van de beweging worden en in hun gemeenschap België met het Evangelie gaan bereiken. Of dat nu vluchtelingen, motorrijders of voetballers zijn. Dat er een beweging komt, geleid door de Heilige Geest.”

Tekst en interview: Jan Willem Vink


Op het moment van ons interview gaf Kurt Maeyens leiding aan de Vlaamse kant van de BEZ en is Luc Salsac de directeur aan de Franse kant. Tijdens de recente algemene vergadering heeft het hele leiderschap van de BEZ hun rollen neergelegd, waarbij Luc na zes jaar directeurschap zich in de eerste plaats gaat richten op het plaatselijke werk in Hannuit en Kurt Maeyens in het komende jaar zal functioneren als voorzitter van het overgangsbestuur dat dagelijks leiding gaat geven aan het veranderingsproces.

Back To Top