skip to Main Content
Nieuw Leven Door Jezus

Nieuw leven door Jezus

HIJ DIE IN MIJ GELOOFT, STROMEN VAN LEVEND WATER ZULLEN UIT ZIJN BINNENSTE VLOEIEN.

In ons evangelisch wereldje zijn er ongelofelijke getuigenissen en bovennatuurlijke visioenen die ons verbazen. Daarbij zijn er die nooit het onderwerp van een bestseller zullen worden, maar die ons diep raken omdat ze ons dagelijks het leven laten zien. Ze vullen misschien nog meer ons beeld van God aan, omdat het gaat om mensen die elke dag geloven, zoals onze buurman, collega of een vriend van onze zoon. Omdat we met pasen herdenken dat alles nieuw geworden is in Christus Jezus volgen nu 2 getuigenissen. Bruno woont in Wallonië, David in Vlaanderen ze verschillen meer dan 30 jaar in leeftijd. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze hebben Jezus gevonden via één van de bedieningen van de BEZ: voor de ene de christelijke gemeenschap L’Autre Rive in Gembloux; voor de andere de sporteek voor jongeren met SportQuest. Ze leven vandaag met Hun Heiland, veranderd naar zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid.

 

Bruno – “Dank U voor uw genade, gebruik me, Heer”

Voor Bruno is het allemaal begonnen toen hij samen met zijn vrouw een bezoek bracht bij een vriend die geopereerd was. Hij ontmoette daar Eric en Anne Zander, die gekomen waren om de Heer te danken dat de operatie geslaagd was. Bidden kende Bruno wel. Als kind had hij een godsdienstige opvoeding gehad: elke zondag naar de mis, de katholieke sacramenten en de padvinderij. Hij was zelfs lid van het parochiale koor geweest. Als tiener schoof hij het geloof opzij, maar hij bleef altijd geloven dat er ‘iets goddelijks’ bestond. Acht jaar voordien was zijn wereld ingestort en had hij vaak gebeden en gesmeekt dat de goede God hem een teken zou geven. Vandaag werd hij geraakt door een goed klinkend gebed, vol menselijke warmte, als een waarheid uitgesproken door volwassen mensen. De volgende week komen Bruno en zijn gezin naar een kerstmaaltijd en maken zij kennis met de christelijke gemeenschap “L’Autre Rive” in Gembloux. Deze samenkomst is de eerste in een lange rij, tot God hem laat zien dat Hij als een Vader van hem houdt. Bruno laat God in zijn leven binnen en wordt in oktober 2017 gedoopt.

Sinds zijn ontmoeting met Jezus is Bruno gegroeid. Zijn ongeduld, zijn ontevredenheid, zijn angst voor morgen zijn beetje bij beetje veranderd in vertrouwen. Hij verslindt het Woord van God dat hem bijvoorbeeld de geschiedenis vertelt van het manna in de woestijn en de goddelijke oproep te geloven dat Hij de volgende dag opnieuw zal voorzien – een totaal nieuwe ontdekking. Als hij door omstandigheden geen tijd heeft om te lezen, dan praat hij met zijn Heer. Hij dankt Hem voor zijn aanwezigheid en vraagt of Hij hem wil leiden. Iemand anders het stuur in handen geven is ook een nieuwe ervaring. Als hij kijkt naar zijn verleden kan hij overduidelijk vaststellen dat God altijd naast hem gelopen heeft en dat hij nu, vandaag, hand in hand verdergaat. Bruno is niet de enige, hij hoort bij een gemeenschap en hij draagt zijn steentje bij door deel te nemen aan de studies die gegeven worden en die de basis vormen van de groep. Hij leert lofliederen kennen met hun sterke en gevoelige woorden, hij denkt na over de vragen die de bijbelleraar voorlegt aan de groep en, omdat ze rond een tafel zitten met broeders en zusters, voelt het als één familie. Hij heeft het verregaande verlangen gezien van L’ Autre Rive om zich te integreren in het maatschappelijke leven van het dorp Gembloux en begint heel voorzichtig de gaven te gebruiken die God hem gegeven heeft. Door zijn ervaring in de jeugdbeweging kan Bruno nu het team versterken dat elke maand kinderen uit verschillende milieus opvangt. Ze gebruiken de programma’s van La Courte Echelle (het BEZ kinderwerk) om samen met de kinderen te ontdekken wie Jezus is. Hij behoort ook bij de groep die één keer per maand op bezoek gaat bij de mensen in een bejaardenhuis om hun eenzaamheid te doorbreken. Af en toe neemt hij zijn dochter mee om die dag voor een bejaarde de zon te laten schijnen. Wie weet zal hij een keer voor hen op zijn saxofoon spelen?

 

David – “Mijn leven is veel beter met U”

Van mijn ouders heb ik een katholieke opvoeding gekregen. We gingen niet vaak naar de kerk, behalve met de kerst als we bij onze ‘bommamie en bompapie’ (opa en oma) waren. Als ik aan het geloof dacht, dan dacht ik aan de non met haar streng en zuur gezicht bij het vormsel. Naarmate ik ouder werd, begon ik het geloof in het belachelijke te trekken. Ik dacht dat slimme mensen niet in God geloofden. Op een gegeven moment ging het slecht met mijn schoolwerk. Mijn ouders begonnen zich zorgen over me te maken. In mijn familie zijn goede prestaties heel belangrijk. Toen ik in het derde middelbaar zat, leerde ik Florian kennen. Hij werd mijn beste vriend. Hij was christen en nodigde me uit om naar SportQuest te komen. Ik besloot te gaan. Het was een toffe week. Het geloof deed me echter niets. Ik dacht: ’Hoe kan er een God bestaan als ik slechte punten haal?”

Het jaar daarna was geen gemakkelijk jaar. De mensen op school waren gemeen, mijn ouders gingen door een crisis in hun huwelijk. Na dat jaar vroeg Florian me weer mee naar SportQuest. Een van de begeleiders, Oliver, viel me bijzonder op. Ik dacht altijd dat christenen van die serieuze mensen waren, maar met hem kon je echt lachen. Ik leerde ook Kurt Maeyens kennen. Ik voelde me door hen helemaal aanvaard. Wat me raakte, was het respect naar elkaar en de liefde voor vreemden. Dat was geweldig na een jaar waarin ik me zo alleen had gevoeld op school en thuis. Ik raakte in gesprek met Oliver en Kurt en vroeg hen wat hen dreef. Ze vertelden over Jezus en het raakte me. Als Vlamingen kwamen ze heel dichtbij. Oliver zei: ‘Ik kan je 101 dingen over Jezus vertellen, maar je moet Hem in de eerste plaats zelf een kans geven.’ Toen ik thuis kwam, besloot ik dat te doen. Ik wist niet goed hoe ik moest bidden, maar ik vouwde mijn handen en zei iets in de zin van: God als Gij daar zijt, zou ik dat graag voelen en weten dat U mij ziet zitten.

De dag erna ben ik gaan wandelen met de jongeren van de kerk. Ik zei: ‘Ik heb het gevoel dat ik meer wil weten en ze nodigden me uit om mee naar de kerk te gaan. Het was totaal anders dan een katholieke dienst. Het was modern en sprak me aan. Ik begon in mijn bijbel te lezen en kreeg het gevoel dat ik anders was, mijn leven was beter Ik voelde dat God er was en dat Hij werkte in mijn leven. “Toen ik achttien was, mocht ik me laten dopen”, vervolgt David. “Mijn mama heeft toen zelf een heel tof feest geregeld met mijn christelijke vrienden. Kort daarna heb ik ook Femke leren kennen met wie ik nu getrouwd ben.”

Back To Top