skip to Main Content
Made For Community

Made for Community

[door Kees van Velzen]

Het belang van samen, daar gaat dit stuk over. Dat het nu uitgerekend aan mij gevraagd wordt daar over te schrijven. Ik, Kees van Velzen, enig kind van hele lieve ouders, zij zijn inmiddels overleden, maar zij hadden zo graag een groot gezin gewild. Het bleef bij deze ene zoon, geboren 11 jaar nadat zij getrouwd waren. Wat moet je nu als enig kind zeggen over het belang van samen, van gemeenschap?!

Nadat ik tot geloof kwam, werd een van de mooiste ontdekkingen dat ik ineens deel was geworden van het grootste gezin op aarde en dat ik letterlijk miljoenen broeders en zusters bleek te hebben. Waar ik ook op de wereld kwam of kom, steeds waren ze daar, steeds was het een beetje thuis komen in de herkenning wie de Here Jezus is. Het bleek in het huisgezin van God niet altijd pais en vree maar zonder dit gezin zou ik niet meer kunnen.

Gemeenschap, de Bijbel is er vol van. Daarvoor zijn we kennelijk ook gemaakt. Talloze voorbeelden zouden te noemen zijn, bijvoorbeeld het beeld van de Gemeente van de Here Jezus als een lichaam. We hebben elkaar nodig! Een ander voorbeeld: het diepe verlangen van de Here Jezus om eenheid, uitgesproken in Zijn Hogepriesterlijk gebed. Maar ik wil iets noemen uit Spreuken 30:24-28. De wijsheid van kleine dieren.

Waarom vond de Almachtige het nodig om het te gaan hebben, middels Agur de zoon van Jake, over mieren en sprinkhanen? Graag verneem ik van onze lezers of we iets zinnigs kunnen zeggen over het IQ van deze kleine rakkers? Opmerkelijk wat er letterlijk staat: ze zijn wijs, wijs gemaakt. Kennelijk door God. Daarmee worden ze als voorbeeld genoemd hoe zwakheden overwonnen worden en veel sterkere tegenstanders gevloerd: door samen te werken! Mieren hebben een ongelooflijk systeem waarbij de rekenkracht van een moderne computer verbleekt om zich op hun toekomst, onderdak en voedsel voor te bereiden en zich daarvoor in te zetten. Biologen raken er niet over uitgepraat wat een fantastisch systeem mieren hebben om met geursporen voedsel te ontdekken en dat vervolgens te transporteren. Te werken met materialen vele malen zwaarder dan zijzelf. Salomo zei het niet voor niets: “Ga naar de mieren, zie haar wegen(!) en wordt wijs”. Tenslotte de sprinkhanen. Zij hebben geen koning maar ze trekken in goede orde op. Zij hebben niet eens een koning. Wat een les! Een sprinkhaan alleen is niet erg indrukwekkend maar, wauw, als ze samenwerken! Dan kunnen sprinkhanen letterlijk koninkrijken doen vallen.

Wacht even.

Wij hebben wel degelijk een Koning en Zijn Naam is Jezus. Door in zijn dienst te staan, samen te werken en Hem te volgen kunnen “koninkrijken” vallen om Zijn Koninkrijk te zien groeien!

Back To Top