skip to Main Content
Maatstaven

Maatstaven

[door Luc Salsac, directeur voor de franstalige bedieningen]

Wanneer we luisteren naar het nieuws op de radio of op televisie kunnen we niet anders dan besluiten dat het slecht gaat met de wereld. Het ene nieuwsbericht nog dramatischer dan het andere. Deze laatste maanden was er ook triest nieuws met betrekking tot kinderen en jongeren. Een jongen pleegt zelfmoord toen bleek dat hij zijn jaar moest overdoen, anderen maken een einde aan hun leven door pesterijen op school of via sociale netwerken. Ja onze jeugd lijdt. Ze mist maatstaven.

Enkele jaren geleden hing er in Herstal een grote poster van twee kinderen op een bankje met daaronder de slogan: “Ze hebben nood aan maatstaven. Waarom niet het evangelie?” Een campagne vanuit katholieke hoek.

Psalm 119:9 zegt: ‘Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw Woord.’ Onze maatschappij heeft God achter zich gelaten en deze tendens wint duidelijk ook bij de jeugd terrein. Als we kijken naar hoe ze hun leven ‘ten volle’ leiden, soms met gevaar voor het eigen leven. Maar het is het Woord van God dat als enige betekenis kan geven aan het leven, het is de bron van alles.

Maar er is zijn ook jonge mensen die de wereld en onze keuzes willen transformeren. Ik hoor steeds vaker verhalen van jongeren die zaken in beweging willen zetten, die ervan dromen het verschil te maken. Sommigen proberen het daadwerkelijk, voor anderen blijft het bij dromen. Misschien zijn ze ontmoedigend geraakt door de oudere generatie die het meer dan eens heeft laten hangen.

Ik ben dankbaar voor alle initiatieven die tot doel hebben jongeren te bemoedigen. Ik verheug me in het BEZ-werk van SportQuest en La Courte Echelle om het Goede Nieuws onder de jeugd te verspreiden. Want het is Hij en Hij alleen die onze levens kan veranderen en belangwekkend kan maken voor de wereld. Ik nodig u uit dit alles te ontdekken in dit nummer van RALPH.

Bid voor de acties die doorheen het jaar plaatsvinden. Bid voor de jeugd uit onze kerken zodat ze een voorbeeld van verandering mogen zijn voor de rest van de maatschappij. Bid voor de jongeren uit onze steden zodat ze het evangelie mogen ontdekken. En vooral: hou van hen die nu nog gedesoriënteerd zijn, zodat ze door de genade van God de enige maatstaf die telt terugvinden. De Weg, de Waarheid en het Leven: Jezus Christus.

Back To Top