skip to Main Content
Levensbomen

Levensbomen

[door Luc Salsac, Directeur voor de Franstalige bedieningen]

Onze geschiedenis gaat over een boom, de Levensboom. We lezen over deze boom in het begin van de Bijbel (Gen. 2:9), midden in de hof van Eden, onbereikbaar door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva (Gen. 3:22-24). We vinden hem ook in het laatste hoofdstuk van de Schrift (Op. 22) in het midden van de stad van God, bereikbaar voor de mensen die in Jezus geloven.

Tussen deze twee vermeldingen blijft God de bron van het leven en zijn project voor de mensheid is niet veranderd. We kunnen in de Schrift lezen dat Hij ons uitdaagt voor het leven te kiezen (Deut. 30:19,20). Jezus, de mens-geworden God, zegt dat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft (Joh. 6:40), dat Hij gekomen is om het leven te geven, “een leven in overvloed” (Joh. 10:10), dat Hij “de weg, de waarheid en het leven” is. (Joh. 14:6). Ja, in God is de “bron van al het leven.” (1Tim. 6:13)

Tussen deze verzen is er sprake van een andere boom, een boom die gekapt is en verwerkt tot een kruis. Het kruis waaraan Jezus zijn leven gegeven heeft om ons te vergeven, om onze gebroken relatie met de Vader te herstellen, om ons het eeuwige leven te geven. Aan het houten kruis heeft Jezus ons leven een nieuwe koers gegeven. Aan mensen die zich van Hem afgekeerd hadden, geeft Hij nieuwe hoop. Hij maakt hen broer en zus, Hij geeft hen een nieuw leven dat “door liefde gedreven” wordt. (Ef. 5:2) Een leven dat zich inzet, opoffert om Hem te dienen en over Hem te spreken. Met Pasen herdenken we dat God heel veel van ons houdt en dat Hijzelf de prijs voor onze fouten heeft betaald. In Christus laat Hij ons een opstanding beleven die ons verandert en ons ten gronde vernieuwd en die ons uiteindelijk toelaat onbelemmerd van de levensboom te eten.

De opstanding van Jezus is niet alleen maar een gebeurtenis in het verleden, maar een realiteit in ons dagelijks leven. Hij die alle dingen nieuw maakt, blijft ons vernieuwen en ons leven vormen naar dat van Hem. Laten we hiervan vervuld zijn en dit vertellen overal waar we zijn.

De afgelopen maanden zijn we in onze Zending aan het nadenken over een vernieuwde visie om deze boodschap door te geven in de wereld vandaag. Zelfs als we nu 100 kaarsjes uitblazen willen we niet alleen maar genieten van “de goede oude tijd’: we willen vooruitkijken, onze vaste gewoonten doorbreken, uit onze comfort-zone stappen om deze boodschap van leven te beleven en overvloedig uit te dragen. Bedankt voor je gebed en je ondersteuning.

Back To Top