skip to Main Content
Kort Nieuws – Maart 2018

Kort nieuws – maart 2018

Nieuwe medewerkers

De urgente speurtocht naar een nieuwe administratieve medewerker zit erop. Rianne is haar naam. Ze komt uit Nederland en is getrouwd met de Zuid-Afrikaanse Stephen. Hij zal instaan als technisch medewerker voor het onderhoud binnen de zending. Rianne: “Wij zochten beiden een werkplek en de BEZ zocht medewerkers. Zo helpen we elkaar uit de nood. Uiteraard zie ik hierin Gods hand”. Bovendien is de andere hoogdringende vacature voor boekhouder gedeeltelijk ingevuld geworden. Geert Luchtenberg zal 2 dagen per week op kantoor zijn. Maar we blijven zoeken naar een voltijdse medewerker voor deze functie.

Kerstcampagnes

EUPEN – Tijdens het einde van het jaar hielden veel van onze BEZ-gemeentes kerstacties, zo ook de BEZ-post van Eupen. Naar jaarlijkse gewoonte stond de gemeente met een stand op de kerstmarkt van de stad. Via deze stand hebben ze van 15 tot 17 december meer dan 2000 christelijke kalenders kunnen uitdelen aan voorbijgangers. Andreas Seidlitz, voorganger van de BEZ-post in Eupen, vertelt: “Uit reacties van mensen horen we dat velen onder hen ieder jaar weer uitkijken naar onze kalenders en ze geraakt worden door de Bijbelteksten erin. We bidden dat God dit middel mag gebruiken om mensen verder te verdiepen in hun geloof”.

BINCHE – Het is een traditie geworden in de gemeente van Binche: op kerstdag zingen ze. Dit jaar heeft het koor van de kerk de komst van de Verlosser gevierd in de drie plaatselijke waar ze een concert gaven met liederen die het slechtgehumeurde verhaal vertellen. Als de muziek de oren van de toehoorders gestreeld heeft, heeft het zeker bijgedragen aan de versterking van de relaties in de kleine gemeenschap van Binche. Een bemoediging voor iedereen om zijn geloof uit te dragen in zijn of haar omgeving.

#Pray4Belgium

In de vorige editie van Ralph presenteerden we het boekje ‘#Pray4Belgium’ met tien verhalen van BEZ-zendelingen uit het heden en het verleden. Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van dit boekje in het Frans, Duits en Engels. Zodra deze vertalingen beschikbaar zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Als u een exemplaar wilt ontvangen van het Nederlandse exemplaar, dan kunt u dit bestellen via: https://www.b-e-m.org/nl/pray4belgium-nl/.


Strategie Update

Afgelopen jaar is het strategieteam van de BEZ biddend en werkend aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe visie. Het eerste concept is in oktober gedeeld met de medewerkers van de BEZ. In april zal de algemene vergadering een definitief besluit nemen over deze nieuwe richting. In het volgende nummer van Ralph zult u hierover verder op de hoogte gebracht worden.

Back To Top