skip to Main Content
Kort Nieuws – December 2017

Kort nieuws – december 2017

BEZ-post Hoogstraten zelfstandig

Na een periode van 25 jaar hebben BEZ’ers Corneel en Lia Crezee de eindverantwoordelijkheid overgedragen aan 3 oudsten. De post is een VEG-gemeente geworden. De Vrije Evangelische Gemeenten vertegenwoordigen in België 31 gemeenten plus enkele die overwegen toe te treden. Corneel en Lia vertellen: “Onze trouwtekst uit Jer.17:7-8 waar staat dat we vrucht kunnen dragen ook in geestelijk droge tijden loopt als een rode draad door ons leven. Het is ons verlangen om betrokken te blijven bij de bouw van Zijn Koninkrijk in België.”

Kalenders voor 2018 en meer

De kalenders voor 2018 zijn aangekomen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze boekenwinkels om een bestelling te plaatsen van dit fantastisch evangelisatiemiddel. Voor al uw eindejaarsgeschenken; denk aan HGB of LBL. Een groot bijbelaanbod, boeken voor groot en klein, mooie aquarellen of mokken met Bijbelverzen zijn te vinden in onze winkels te Brussel, Kortrijk, Gent, Genk, Luik en Leuven. Meer praktische informatie op www.hetgoedeboek.be en www.lebonlivre.be

Update Expressé

Expressé, het koffiehuis waar we bij een drankje Christus’ geur willen verspreiden, wordt gerenoveerd. De werken gaan goed vooruit, maar nemen toch meer tijd in beslag dan verwacht. Het dak moet helemaal vernieuwd worden. Dat is op zich niet slecht. Het geeft ons de gelegenheid ons goed voor te bereiden en relaties met buren aan te gaan. In zekere zin is de bediening dus al begonnen. Bid voor de nodige financiën, voor bekwame en beschikbare vrijwilligers en dat God een voltijdse (of bijna voltijds) vrijwilliger stuurt.


De familie Cools in Arlon, een geschiedenis die blijft duren

André werd geboren in Antwerpen. Op driejarige leeftijd verhuisd zijn familie naar Wallonië. In de evangelische gemeente van Moeskroen leert hij van God te houden en Hem te willen dienen. Op zevenjarige leeftijd weet hij al dat hij voorganger wil worden. Na het voltooien van zijn studies, legerdienst en enkele kleine jobs, vertrekt hij naar het ‘Institut Biblique Belge’ in Brussel. Op 25 jarige leeftijd loopt hij een pastorale stage bij de evangelische gemeente van Quiévrain.

Hun grote avontuur in Arlon, begint op 1 september 1977. Sinds zijn begin, is André betrokken bij het evangelisatiecomité van de BEZ in Brussel. De gemeente is klein, oud en triest. De laatste 30 jaar hadden ze ook geen voorganger meer en de frustratie is voelbaar. Maar dat was zonder rekening te houden met de vastberadenheid van hun nieuwe verantwoordelijke die weet dat geloof bergen kan verzetten. In 1979 trouwt André met Annie, lid van een onafhankelijke gemeente in Mons. God zegent hen met vier kinderen en zes achterkleinkinderen. Hoewel André geen cent op zak had toen hij richting Ardennen trok, waakte God over hem en voorzag in al zijn noden.

In die veertig jaar bediening in Arlon, hebben vele zaken vorm gekregen. Vooreerst is er de bouw van een kerkgebouw en de herkenning ervan bij koninklijk besluit. Onder de gemeenteleden zijn er mensen van alle generaties, jongeren- en kindergroepen worden georganiseerd, alsook vrouwenontmoetingen, een koor, verschillende bijbelstudies, waarvan een groep die elke twee weken samenkomt in Bastogne sinds een kwarteeuw. De samenkomsten worden vertaald voor doven en slechthorenden, het is een echt succes! En daarna, vooral, een voortdurend werk in de sociale integratie in Arlon, de ene opening creërt de andere, aandacht voor het delen van het evangelie in de media, radio, televisie, verdeling van traktaten, … Kortom, ze zijn thuis op alle fronten. De gemeente kijkt vooruit en heeft het verlangen om zich te blijven ontwikkelen een goede publieke getuige te zijn in het verkondigen van het evangelie.

Sinds september 2003 is André ook voorganger bij de BEZ post van Saint-Mard, op 25 km van Arlon. De gemeente daar is klein, maar volhardend. Ze komen samen op zondagavond en zijn een hechte groep.


Gembloux – Wanneer het eenmalige een nieuwe gewoonte wordt

Eind augustus heeft de BEZ post ‘l’Autre Rive’ samengewerkt met de kinderafdeling ‘la Courte Echelle’, om een evangelisatieweek voor kinderen uit de stad te organiseren. En als het voor God dé tijd is, dan worden deuren geopend.

De gemeenschap was zowel fysisch als in gebed er klaar voor, sommigen hebben er zelfs een of twee vakantiedagen voor genomen. De jongeren van de BEZ posten van Hannut en Herstal zijn hen komen helpen. De buurt en de relaties met de gemeentelijke autoriteiten waren klaar. Het team kon een zaal huren dichtbij het speelplein waar alle animatie plaatsvond, en waar de ouders en kinderen vriendelijk werden begroet. De officiële diensten hebben het initiatief gewaardeerd. Een dertigtal kinderen heeft deelgenomen. Zelfs het weer was er klaar voor. Het werd de beste zomerweek!

Jezus, de geheime held, de grootste, degene die komt uit de hemel, is opgestaan voor de kleine nieuwsgierigen. Gewapend met Zijn liefde, was het Zijn missie om Zijn leven te geven en de dood te overwinnen. De jonge oortjes hebben horen vertellen over Zijn buitengewone daden zoals de zee die splitst of de stadsmuren die afbreken en ze hebben de superkrachten van de natuur met veel vreugde ontdekt. Sommige waren vanaf de voormiddag al aan het wachten op het team dat pas in het begin van de namiddag kwam. De start heeft de ouders en de burgemeester, die positief op de uitnodiging had gereageerd, verenigd.

Maar het verhaal eindigt daar niet. Het enthousiasme was zo groot dat de deelnemers volgende zomer en tijdens het jaar andere programma’s wil zien. Om hieraan te voldoen, is de christelijke gemeenschap ‘l’Autre Rive’ vanaf september een maandelijkse club op zaterdagnamiddag begonnen. Dit initiatief motiveert de gemeente, de mensen investeren met heel hun hart. En het beste is dat deze club gratis kan samenkomen in een publiek lokaal, ter beschikking gesteld door de plaatselijke gemeente.

Back To Top