skip to Main Content
Interview Met Jan Wisse

Interview met Jan Wisse

“De nieuwe visie implementeren zal een heel grote uitdaging worden!”

Jan Wisse maakte onlangs de overstap van Operatie Mobilisatie België naar de Belgische Evangelische Zending. Bij OM was hij de laatste jaren werkzaam als directeur. In de komende tijd zal hij binnen de BEZ helpen om de nieuwe strategie vorm te geven. Jan is getrouwd met Melinda en samen hebben zij vier kinderen.

Wat heb je geleerd in de jaren dat je directeur was bij OM?

De balans vinden tussen ‘werken voor God’ en ‘God op de eerste plaats zetten’. Je kunt soms zo in je werk opgaan of druk bezig zijn dat je vergeet waarom je het aan het doen bent. Die balans is heel belangrijk, vooral als je wat activistisch bent ingesteld.

Wat is het geheim daarvoor?

Ik denk dat de sleutel God zelf is. Het is een constante strijd tegen jezelf. Aan de ene kant wil ik het wel, maar aan de andere kant loop ik telkens weer weg. En steeds opnieuw merk ik dat God Zijn arm om me heen slaat. Voor mij is het belangrijkste altijd weer tijd voor God te maken. Dat blijft een zoektocht. Het is geen afgewerkte les. Het gaat erom telkens weer God op de eerste plaats te zetten!

In het afgelopen jaar ben je betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie van de BEZ. Hoe heb je dat ervaren?

De reden waarom ik deelnam was, dat ik dit soort trajecten heel interessant vind. Wat ik vooral bijzonder vond, is hoe de brede ‘input’ die werd gegeven tijdens het traject uiteindelijk heel mooi samen kwam. Ik ben erg blij met de uitkomst.

Wat ga je zelf doen bij de BEZ?

Het is de bedoeling dat ik ga helpen bij het implementeren van de nieuwe visie voor de ‘communities’ (gemeenschappen). Dat is wat ik daar nu over kan zeggen. Ik zal gaandeweg ondervinden wat dit in de praktijk allemaal voor mezelf gaat betekenen.

Waarom heb je er toch voor gekozen om dit te gaan doen?

Op een gegeven moment reed ik naar Nederland. Ik kreeg toen een sterk verlangen om dit proces te helpen leiden. Het kwam zo sterk op me af dat ik me afvroeg of God me iets probeerde te zeggen. Sprak God of was dit mijn eigen fantasie? Ik heb het toen wat tijd gegeven en uiteindelijk tegen Kurt Maeyens gezegd dat we misschien een afspraak moesten maken. Toen ik Kurt sprak bood hij precies aan wat ik op mijn hart had. Dat was voor mij echt een bevestiging. Ik heb toen gezegd: “God als U dat zo doet, dan gaan we ervoor!”

Wat is in de komende jaren de grootste uitdaging voor de BEZ?

De grootste uitdaging is om de nieuwe visie realiteit te maken. We zullen daar mensen voor nodig hebben. We moeten dingen anders gaan doen en dat is nooit makkelijk. Daarbij komt ook het rekruteren, dat is in de afgelopen jaren een probleem geweest, financiën daarvoor verzamelen, alles moet kunnen gebeuren. De nieuwe visie implementeren zal een grote uitdaging worden.

Wat is je droom voor België?

Dat het een land zal zijn dat terugkeert naar God. Dat zij mensen zullen zijn die God leren kennen zoals Hij is. Dat de gemeente in België mag groeien. We mogen niet tevreden zijn met “’één punt zoveel procent’ van de bevolking die Christus kent.

Tekst en interview: Jan Willem Vink

Back To Top