skip to Main Content
In De Wereld Met Een Doel

In de wereld met een doel

[door Eric Zander]

We zijn in de wereld met een doel,
niet zomaar, we zijn geroepen!

Kort voor Zijn arrestatie, enkele uren voordat Hij gekruisigd wordt, bidt Jezus het prachtige gebed (Joh 17) voor zijn volgelingen, en ook voor ons. Hij bid voor ‘hen die het Woord aanvaarden’. Het is de enige keer dat Hij ons specifiek noemt. We worden aangeraakt door zijn laatste gedachten voordat Hij zich volledig overgeeft voor ons, voor onze eenheid met God en met elkaar. Maar het is ook de enige keer dan Jezus ‘negatief’ bidt. Hij zegt heel duidelijk wat Hij niet wil om zeker te zijn dat de Vader hem goed begrijpt. Alsof hij met een markeerstift het risico van deze eenheid wil onderlijnen.

“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt’ (vs 15). Jezus is zich bewust van het gevaar dat onze eenheid als christenen een breuk met de wereld kan betekenen. Het kan ervoor zorgen dat we een muur om ons heen bouwen om ons te beschermen tegen de wereld, een plaats waar de vijand heerst. Zijn we in deze val getrapt? Ons leven en onze gemeenten lijken vaak op een versterkte burcht waar we ons veilig kunnen verschuilen. We weten dat we de opdracht hebben om het Evangelie aan de verloren mensen te brengen en af en toe proberen we de Waarheid op het terrein van de vijand te verkondigen. Jammer genoeg worden we niet serieus genomen en het resultaat is vaak heel erg mager. Daarbij komt dat de samenleving het persoonlijk geloof naar de privésfeer heeft verbannen waardoor er een kloof ontstond tussen onze gemeenten en het dagelijks leven in de maatschappij.

Hoewel Jezus in dit bijzondere gebed zegt dat wij niet bij de wereld horen (vs 14 en 16), onderlijnt Hij dat we in de wereld zijn met een doel, niet zomaar, maar we zijn door Hem geroepen : ‘Zoals Gij Mij gezonden hebt, zo heb Ik hen gezonden’ (vs18).  Zoals zout dat smaak geeft als het uit het zoutvaatje komt, roept Jezus ons op de wereld in te gaan en smaak te geven door het Evangelie. Naar het voorbeeld van Jezus, het mens-geworden Woord, het licht dat schijnt in de duisternis van deze wereld, moeten ook wij ‘ons licht laten schijnen voor alle mensen zodat zij onze goede werken zien en onze Vader zullen verheerlijken.’ (Mat 5:16)

In plaats van mensen uit te nodigen om over de hoge drempel van onze gemeente binnen te stappen, moeten wij naar buiten gaan en opnieuw integreren in de samenleving om de liefde van God te weerspiegelen door de goede daden die we doen. Zoals Jezus naar onze wereld kwam, willen wij anderen ontmoeten in hun wereld. Dan pas wordt ons getuigenis ook zichtbaar en krijgen onze woorden zin.

Back To Top