skip to Main Content
Herdenking: Ralph & Edith Norton

Herdenking: Ralph & Edith Norton

Op 22 december 2018 ging onze eerste bijeenkomst door rond het 100-jarig jubileum van de BEZ. We kwamen samen bij het graf van Ralph & Edith Norton en keken dankbaar terug naar het werk dat God door deze trouwe dienstknechten heeft gedaan. Kees van Velzen opende de herdenkingsbijeenkomst met Hebreeën 13:7 ‘Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.’ Nadien reisden we naar het verleden met Henk van Dorp. Hij trakteerde ons op enkele leuke anekdotes over de Nortons. Wat geweldig om deze bijeenkomst al zingend af te sluiten! De aanwezigen zongen ‘U zij de glorie’ uit volle borst om Hem te prijzen!

Back To Top