skip to Main Content
Gooi Je Net Uit Aan De Andere Kant

Gooi je net uit aan de andere kant

[door Kurt Maeyens, BEZ directeur voor Vlaanderen en de duitstalige bedieningen]

Als BEZ zitten we in een heel bijzondere fase. We denken bewust na over hoe God ons wilt gebruiken om in onze moderne maatschappij het Evangelie op een relevante manier te brengen. Wanneer we hier in afhankelijkheid met God over nadenken worden we bepaald bij Johannes 21:6: “Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden.” De discipelen zijn aan het vissen op het meer van Galilea en vangen niets. Dan roept iemand aan de kant: “Hebben jullie wat vis voor bij het brood?” “Neen”, schreeuwen de discipelen. “Gooi dan het net aan de andere kant van de boot.” En op de een of andere manier deden de discipelen het terwijl ze al de hele nacht niets gevangen hadden en niet wisten dat het Jezus was die het zei.

Jezus roept ook ons op om onze comfortzone te verlaten en het net aan de andere kant uit te werpen. God verlangt ernaar dat we Zijn handen en voeten zijn. Dat we vanuit onze identiteit in Christus schitteren. Dat ons hart bewogen is voor zij die God nog niet kennen. God vindt het moeilijk dat we op zondag consumeren. Dat onze aandacht uitgaat naar ons eigen welzijn. God roept het uit. Gooi je net uit aan de andere kant. Zie je dan niet de verlorenheid van deze wereld? Waarom blijf je zitten in je eigen vertrouwde wereldje?
Is dat niet hetgeen wat Jezus ons heeft voorgeleefd met Kerst (Filip. 2:5-8). Kerst leert ons dat Jezus Zijn goddelijke woning, Zijn comfortzone heeft achtergelaten en als kwetsbaar baby’tje naar de wereld gekomen is. Jezus heeft alle goddelijke rechten losgelaten om de wereld die verloren ging te redden. God was bewogen om een verloren wereld en gaf het kostbaarste wat Hij had. Hij zond Zijn Zoon. De drie-enige God gooide de netten aan de andere kant uit.

Zo roept God ook ons op. Gooi je net uit aan de andere kant. Durf in vertrouwen je christelijke wereldje los te laten en ga de wereld in. Ga op zoek naar waar God reeds harten heeft voorbereid. Vraag God waar jij het verschil mag maken. Mijn diep verlangen is dat we vanuit afhankelijkheid van God en vanuit bewogenheid een impact mogen hebben op de maatschappij waarin we leven.

Een gezegend kerstfeest toegewenst!

Back To Top