skip to Main Content
God Aan Het Werk

God aan het werk

[door Kurt Maeyens, Directeur voor Vlaanderen]

De BEZ werkt aan een nieuwe visie. Een hele boeiende tijd, waar we in afhankelijkheid van God willen zoeken naar hoe we België mogen bereiken met het evangelie. Binnen dit zoeken mogen we ook enkele observaties doen. Ik ervaar dat er binnen de kerken een onzekerheid is ontstaan rondom evangelisatie. Hoe moeten we evangeliseren? Hoe kunnen we beter communiceren met een maatschappij die Jezus (nog) niet kent? Is het nog relevant wanneer we geconfronteerd worden met irritatie, onbegrip en afwijzing? Meer en meer is de kerk een plaats geworden waar gelijkgestemden elkaar vinden, waar ze openlijk over hun geloof kunnen praten en getuigen, waar er ruimte is voor gesprek en bemoediging. De kerk wordt gezien als een veilige haven. Hier is niets mis mee en dit is ook heel begrijpelijk, maar… Stapje voor stapje is de kerk meer gericht op de interne werking dan op haar primaire opdracht om de wereld in te gaan. De gemeente is meer en meer geworden als een burcht. Veilig, beschermend voor de gelovigen, maar niet altijd toegankelijk voor zoekende mensen. Af en toe laten we de ophaalbrug zakken en organiseren we een evangelisatie-actie, maar al heel snel halen we de ophaalbrug weer op.

Hoe kunnen we mensen rondom ons bereiken met het evangelie:
1)We hebben het zo nodig dat Gods Geest ons als gelovigen aanraakt. Hand. 1:8 : “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult Mijn getuige zijn.” We hebben het nodig om stappen in geloof te zetten en om vanuit moed de wereld in te gaan en daar authentiek getuige te zijn. 2)We hebben het nodig dat we vanuit Gods Woord principes mogen vinden hoe we deze wereld mogen bereiken. Math. 28:19 : “Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen.” Onze hoofdopdracht is duidelijk: discipelen maken die we mogen toerusten om een getuige te zijn, zodat zij op hun beurt discipelen mogen maken. 3)We hebben het nodig dat we met Gods ogen naar de wereld rondom ons kijken. Math. 9:36a: “Toen Jezus de menigte zag was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen.” God geeft ons bewogenheid voor een wereld die verloren gaat. 4)Evangelisatie is er in de eerste plaats niet op gericht om mensen naar de gemeente te brengen, maar om de gemeente en het Koninkrijk van God naar de mensen te brengen.

Help ons God, om ons gezichtsveld te verruimen en te zien waar U aan het werk bent. Willen jullie meebidden in dit proces?

Back To Top