skip to Main Content
EDITORIAL – Waarom Ook Niet?

EDITORIAL – Waarom ook niet?

[door Willy Fraipont]

Drie jaar geleden verhuisden we naar een andere wijk in Luik. We wonen nu heel dicht bij ons werk. Ik was altijd van mening dat je je ten volle moet inzetten voor je bediening en zeker wanneer het om een ‘commerciële’ bediening gaat (boeken zijn helaas niet gratis). De boekenwinkel is voor ons altijd een plek geweest waar we het Woord van God kunnen delen. De winkel is als een lichtbaken: een schijnwerper in de duisternis, een plek waar je een antwoord krijgt als je naar God op zoek bent.

De nieuwe waarden, die de BEZ naar voren bracht, hebben ons aan het denken gezet en vervolgens zijn we ermee aan de slag gegaan. Integratie: ja, we zijn al jaren lid van de winkeliersvereniging maar we moesten toegeven dat we meestal in ons winkeltje zaten te wachten tot de klanten binnenkwamen. In plaats van te wachten besloten we om hen te gaan zoeken en naar hen toe te gaan! Meer nog, we zijn bij hen gaan wonen. In onze woonwijk is een praatcafé waar een 50-tal mensen elkaar regelmatig ontmoeten. Ze eten samen, spelen samen spelletjes en willen hun leven met elkaar delen. Sinds we beslisten om regelmatig naar het praatcafé te gaan, spreken mensen me op straat aan. Bij de bushalte kijkt een vrouw naar de vertrektijden. Ze zegt: « Hallo Willy, ik zag verschillende interessante items in jullie winkel, ik kom zeker nog eens langs om erover te praten ». Ze geeft me een kus.

We zochten in onze omgeving naar iets wat bij ons past. U kan hetzelfde doen! Waarom ook niet? Misschien via een hobby, tuinieren, meehelpen bij de voedselbank, … er zijn zoveel mogelijkheden bij u in de buurt. Zoek je eigen manier om de Heer Jezus te weerspiegelen door wat je doet! Later volgt de kans om iets over jezelf te vertellen. Wat God door ons heen doet voelt goed! Huiswerkbegeleiding is ook een prachtige gelegenheid om kinderen en hun ouders te ontmoeten. Integreren in de wijk, tussen hen wonen, zoveel mogelijk doen wat zij doen, hen liefhebben of gewoon aanwezig zijn. Kan of wil je iets niet doen? Leg dan rustig uit waarom je het niet wilt.

Paulus zegt: «Deze principes pas ik zelf toe, ik zet me in, onder alle omstandigheden. Ik wil iedereen ter wille zijn, rekening houden met hun mening, hun verlangens en hun interesses; ik zoek niet mijn eigen plezier of voordeel maar ik denk aan de menigte van mensen die verloren gaat, opdat ze worden gered.» (1Kor. 10:33)

Op de achterzijde van dit magazine stellen we de #BEMintegrationchallenge voor. Overweeg zeker om deel te nemen! Kijk op een andere manier naar de mensen om je heen en zoek nieuwe wegen om in de naam van Jezus met hen om te gaan.

Back To Top