skip to Main Content
EDITORIAL – Onze Tools

EDITORIAL – Onze Tools

[door Benny Raemdonck]

Anno 2017. Ik wist niet dat er bij de BEZ een nieuwe visie in elkaar getimmerd werd en al zeker niet dat hieruit een radicale metamorfose zou voortvloeien. Wanneer je bedenkt dat de organisatie zelfs een naamsverandering zal doorvoeren is de woordkeuze ‘radicale metamorfose’ nog niet eens zo gek! Toch? Indien u nog niet op de hoogte bent, u leest het goed! Vanaf 11 mei 2019 zal de BEZ officieel VIANOVA gaan heten. Het nieuwe logo en meer uitleg over de nieuwe naam vindt u in het midden van deze RALPH.

Terug naar 2017. Terwijl ik niet wist wat er gaande was bij de BEZ, wist ik uiteraard wel wat er gaande was is mijn eigen leven. God was aan het werk! Mijn vrouw en ik kregen een hart voor evangelisatie. God vulde ons hart met een passie om Zijn Woord bekend te maken. Wanneer we onze ideeën deelden met BEZ-werkers kregen we telkens te horen dat deze gedachten perfect aansloten bij de nieuwe visie van de BEZ. We merkten dat er bij andere christenen en christelijke organisaties gelijkaardige ideeën ontstonden. Het werd plots duidelijk voor ons: God is aan het werk in dit land en ook de nieuwe BEZ-visie is door Hem bekendgemaakt! Ik vind het heerlijk om te zien hoe de nieuwe visie stap voor stap geïmplementeerd wordt. Anderzijds kan ik niet ontkennen dat het ook een spannende periode is. Ik wil je dan ook uitnodigen om voor de BEZ te blijven bidden. Bid dat we tijdens al onze beslissingen 100% afgestemd mogen zijn op Hem. Bid dat de BEZ-leiding Zijn stem mag blijven verstaan en de koers zal varen die God heeft voorzien.

Terwijl we het in de vorige RALPH-edities over GEMEENSCHAP en INTEGRATIE hadden, hebben we het deze keer over de kernwaarde REIS. De volgende RALPH-editie gaat over BETROKKENHEID. Deze vier kernwaarden wil de BEZ meenemen in haar nieuwe visie. In RALPH worden deze waarden uitvergroot en illustreren we aan de hand van interviews en voorbeelden wat we precies verstaan onder deze waarden. Binnen de nieuwe visie zal er een focus zijn op de waarden, maar de visie luidt nog steeds: “We zien een florerende beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus over heel België.” We willen discipelen maken en deze discipelen verbinden in gemeenschappen door Jezus te weerspiegelen. De kernwaarden zijn een middel en niet het doel. Het zijn onze tools om dit alles om te zetten in de praktijk.

De prioriteit van VIANOVA zal nog steeds dezelfde zijn: Gods Woord bekend maken! Misschien moeten we de term radicale metamorfose dan maar laten vallen? Misschien spreken we beter over een grondige update? Een aanpassing die nodig is om ook vandaag nog relevant te zijn? Een aanpassing die ook jongeren zal aanspreken? Op pagina 6-7 reizen we naar de toekomst en laten we enkele tieners aan het woord. Veel plezier wanneer je ‘reist’ door deze RALPH!

Back To Top