skip to Main Content
Edith Column – Maart 2018

Edith Column – maart 2018

[door Fokkeline Maeyens]

Op een doordeweekse morgen zit ik in het zonnetje op het terras, met een kopje koffie voor me op tafel. Ik probeer genietend van het kopje koffie, me even te ontspannen te midden van een drukke dag en denk na over mijn verantwoordelijkheden, tijd en leven.

Opeens wordt ik bepaald bij Ralph, zijn manier van leven en missie. Ralph is heel bijzonder, zijn manier van leven is voor mij een groot voorbeeld en inspiratie voor mijn geestelijk leven. Ik leer zoveel geestelijke lessen van Ralph!

Voor mijn ogen zie ik hoe doelgericht Ralph is. Vol overgave werkt hij standvastig door. Het doel voor ogen, niet opgevend. Hij brengt veel tijd door in de loopgraven. Wat doet hij daar? Hoe pakt hij het aan? Wat komt hij daar allemaal tegen? Het leven moet daarin toch heel donker zijn? Toch ziet hij in het donker, en gaat hij ook daar voor het doel wat hij voor ogen heeft, ook al levert hij daar zware inspanningen. Hij laat zich in ieder geval niet afschrikken.

Hij is volhardend, ijverig en vooral enthousiast aan het werk. Ik wilde dat ik zoveel energie had. En als hij in rust is, dan zie je hem als het ware denken en dromen over Gods prachtige wereld buiten zijn gebied. Een gebied dat vol vrucht is. Je ziet hem verlangen naar de wijnrank alsof dat zijn denken en leven helemaal in beslag neemt. Zelf leeft hij in een verdord en doods gebied. Maar het ontmoedigt hem niet, nee… het spoort hem juist aan om door te gaan, eens die vrucht te kunnen bereiken.

Toch vergeet hij ook niet om voor zichzelf te zorgen. Hij eet voldoende voedsel, en laat zich verzadigen door uitzonderlijk veel water, dat zijn binnenste versterkt om zijn taak ten volle uit te voeren. Een prachtig evenwicht, in zelfzorg en gaan voor zijn roeping. Het is alsof hij begrijpt, hoe belangrijk het is innerlijk versterkt te worden, om uiterlijk krachtig in het leven te staan. Meer dan voedsel en water heeft hij ook niet nodig. Het geeft hem alle vervulling.
Ja, Ralph is heel bijzonder…. Ons konijn!

Back To Top