skip to Main Content
De Grote Opdracht

De grote opdracht

[door Kurt Maeyens, voorzitter van de Raad van bestuur van de BEZ]

Al bijna een eeuw is de BEZ geroepen om ‘de Grote Opdracht’ te vervullen door gemeentestichting en evangelisatie in België.

Toen ik in 2015 directeur werd van de BEZ wat betreft het Vlaamse landsdeel en de Duitssprekende Oostkantons was het mijn grote verlangen om in afhankelijkheid van God samen met Peter Hartman en Luc Salsac (medeleiders binnen de BEZ) eerlijk de vraag te stellen : Hoe mogen we in deze veranderende tijden op een relevante manier Gods prachtige boodschap van redding en verlossing uitdragen? Toen we hier in een open gesprek met Jan Willem en Kathy (raadgevers voor de BEZ) over spraken, bemerkten we dat deze vraag grotere consequenties had dan we eerst dachten. Het is net als bij het repareren van een oude auto, in de eerste plaats denk je aan wat kleine aanpassingen: de ruitenwisser vervangen, een nieuwe oliefilter, de lampen afstellen. Totdat je de motorkap openmaakt en bemerkt dat er ernstige problemen zijn met de motor.

België is in de afgelopen decennia snel veranderd, net als meerdere West-Europese landen. Van een typisch rooms katholiek land zijn we een post-christelijke samenleving geworden. Onze steden zijn zeer divers geworden met veel verschillende culturen en religies. Er is veel onzekerheid. Sommige mensen zijn bang voor: nieuwe terroristische aanslagen, het groeiende aantal vluchtelingen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de groeiende kloof tussen rijk en arm. Veel kerken lopen leeg, vooral de jongeren blijven weg. Toch is dit ook het tijdperk van enorme mogelijkheden om mensen te bereiken met het Evangelie. Veel mensen verlangen naar betekenis, hoop, innerlijke vrede en een duurzame wereld ….

In afhankelijkheid van God wilden we Zijn stem verstaan in hoe we België mogen bereiken met het Evangelie. Een team mensen van binnen en van buiten de BEZ vormde vorig jaar een strategieteam. In dit team bespraken we eerlijk de mogelijkheden en kansen om België te bereiken met het Evangelie. We hebben deze gesprekken als heel verrijkend ervaren. We bemerkten dat God aan het werk was en verschillende mensen reeds gelijklopende inzichten op het hart had gegeven.

In dit nummer willen we u graag meenemen naar datgene wat God ons gezamenlijk getoond heeft, maar we willen u ook oprecht vragen om voor de BEZ te blijven bidden! Wanneer God het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Het is ons verlangen dat er een beweging mag ontstaan van zendelingen die zich gaan integreren in de maatschappij om daar ‘het licht en het zout’ te zijn!

God heeft in de afgelopen jaren de verschillende bedieningen binnen de BEZ rijk gezegend. We zijn God erg dankbaar voor Zijn voorziening en trouw! Maar de geestelijk nood in België blijft zeer groot: jongeren die het Evangelie nog nooit gehoord hebben, ouderen zonder hoop op de toekomst. Zolang deze enorme nood nog bestaat is er geen plaats voor zelfgenoegzaamheid, maar willen we in afhankelijkheid van God, geïntegreerd in de maatschappij, een licht zijn en Gods liefde weerspiegelen.

Bid u mee dat Gods Geest krachtig zal kunnen werken?

Back To Top