skip to Main Content

Coördinator Bijbel-Expo

De Bijbel-Expo is een multimedia-avontuur dat de bezoeker meeneemt doorheen de ontstaansgeschiedenis van het schrift en hem de wonderlijke wereld van de Bijbel op eigentijdse manier laat (her)ontdekken. De tentoonstelling is opgebouwd uit 17 informatieve panelen, verschillende objectkasten, een kopie van de Gutenberg-drukpers, audio en computer stations. Sinds de Expo haar deuren heeft geopend in 2006, hebben al ruim 30.000 mensen een bezoekje gebracht aan deze bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling is eigendom van de Belgische Evangelische Zending.

► Takenpakket

• De tentoonstelling promoten binnen de verschillende gemeenten in Vlaanderen.
• Gemeenten praktisch ondersteunen bij het organiseren van de tentoonstelling: het coachen van gidsen, begeleiden bij op- en afbouw, helpen met relaties leggen naar derden,…
• De tentoonstelling aanbieden aan scholen
• Visie ontwikkelen voor de tentoonstelling en haar gebruik
• Opbouwen geestelijke en financiële achterban voor zichzelf

► Profiel

• Christen / betrokken bij een evangelische kerk (bij voorkeur) in Vlaanderen
• Betrouwbaar en werkt graag met een team van mensen
• Flexibel qua werkuren en verplaatsing
• Sociaal, legt gemakkelijk contacten
• Gedreven om te evangeliseren
• Kan tegenslagen incasseren
• Wil en kan kerken en plaatselijke christenen motiveren

► Wat bieden wij?

• Hulp bij het zoeken naar een financiële achterban
• Directe hulp en ondersteuning vanuit de Vlaamse Raad van de BEZ en de werkgroep Bijbel-Expo (waarmee samengewerkt wordt)
• Als zendeling bij de BEZ word je betrokken bij de nationale werking van de BEZ en ontvang je bemoediging en geestelijke ondersteuning door middel van de regio groepen, retraites, gebedsmomenten, toerusting en de conferenties

Back To Top