skip to Main Content

Kort nieuws – december 2017

BEZ-post Hoogstraten zelfstandig Na een periode van 25 jaar hebben BEZ’ers Corneel en Lia Crezee de eindverantwoordelijkheid overgedragen aan 3 oudsten. De post is een VEG-gemeente geworden. De Vrije Evangelische Gemeenten vertegenwoordigen in België 31 gemeenten plus enkele die overwegen…

Lees Meer

BEZ stelt eigen boek voor

Het honderdjarige bestaan van de Belgische Evangelische Zending komt alsmaar dichter. Naar aanleiding hiervan hebben we ‘#Pray4Belgium’ uitgebracht. Het boekje bundelt 10 verhalen van pioniers en visionairs uit het verleden, maar ook van mensen die momenteel bij de BEZ aan…

Lees Meer

Lieve mensen

Beste heer/mevrouw, Evangelisatie onder jongeren is een van de grote uitdagingen in deze tijd. Veel kinderen en jongeren weten nog maar weinig waar het christelijk geloof over gaat en komen nooit in een kerk. Veel kerken zien tegenwoordig dat zij…

Lees Meer
Back To Top