skip to Main Content

Evangelisatie

Rekening houdende met de nieuwe ontwikkelingen die binnen de Belgische samenleving plaatsvinden organiseren de verschillende bedieningen van de BEZ allerlei activiteiten waardoor ze de lokale mensen trachten te bereiken en om Jezus Christus bekend te maken.

Verschillende activiteiten vanuit onze BEZ-posten (verspreiden van literatuur, concerten, enz.) bieden het organiserende team kansen om het vertrouwen van de buren te winnen, zodat ze (soms pas na jaren) ingaan op een invitatie voor een Bijbelstudie.

Onze boekenwinkels voorzien in evangelisatiemiddelen voor christenen. Ook niet-christenen vinden het minder intimiderend om een boekenwinkel binnen te wandelen dan een kerk.

Andere ondersteunende bedieningen van de BEZ richten zich op specifieke groepen: zo is er in Franstalig België, La Courte Echelle dat evangelisatieprogramma’s ontwikkelt voor kinderen. In Vlaanderen bereikt SportQuest de jeugd met het evangelie door middel van sportactiviteiten. De Bijbel-Expo toont een historische benadering van het geschrift en dé Schrift en brengt zo het publiek met het evangelie in contact.

Back To Top